1 Ekub va ekuk

Nodirbek tomonidan

2 Erotosfen g'alviri

Nodirbek tomonidan

3 Ikkilik darajaga oshirish

Nodirbek tomonidan

4 Qoldiqlar nazariyasi

Nodirbek tomonidan

7 Sonning tub bo'luvchilarini topish

Nodirbek tomonidan