1

Mavzu: Kombinatorikaning asosiy tushunchalari va formulalari

1. O'rinlashtirishlar
2. O'rin almashtirishlar
3. Takrorlanuvchi o'rin almashtirishlar
4. Kombinatsiyalar
...