A. Sonlar
Time limit per test: 2 second
Memory limit per test: 64 megabytes

5 ta son berilgan, bu sonlar orasidan eng kattasi va eng kichigini aniqlang va ularning orta geometrik qiymatini chop eting. Ikkita sonning orta geometrik qiymatini hisoblash formulasi quyidagicha:

Input:
Probel bilan ajratilgan holatda 5 ta butun son berilgan. Sonlar modul boyicha 109 dan oshmaydi.

Output:
Eng katta va eng kichik elementlarning orta geometrik qiymatini 10-3 aniqlikda chiqaring.

Input Output
1 2 3 4 5
5 2 3 6 4
2.236
3.464
                 Submit code