A. Ketma-ketlik
Time limit per test: 2 second
Memory limit per test: 64 megabytes

Sizga quyidagi ketma-ketlik berilgan:

1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,

Siz ushbu ketma-ketlikning n hadini topuvchi dastur tuzing.Input:
n (1 <= n <= 109) bitta butun son.

Output:
bitta butun son - ushbu ketma-ketlikning n hadini chiqaring

Input Output
1
4
6
1
1
3
                 Submit code