B. Kvadrat tenglama
Time limit per test: 2 second
Memory limit per test: 64 megabytes

ax2+bx+c = 0 korinishidagi kvadrat tenglamaning uchta koeffitsientlari a, b va c sonlari berilgan. Kvadrat tenglama nechta yechimga ega ekanligini aniqlovchi dastur tuzing.

Input:
Tenglamaning koeffitsientlari a, b va c sonlari probel bilan ajratilgan holda beriladi. Sonlar quyidagi oraliqda: -1 000 ≤ a, b, c ≤ 1 000, a ≠ 0;

Output:
Tenglama nechta yechimga ega ekanligini chop eting.

Input Output
1 2 1
-2 4 2
1
2
                 Submit code