B. Toifasi int emas
Time limit per test: 2 second
Memory limit per test: 64 megabytes

Tassavur qiling bizga 100 xonali son berilgan. Uni int toifasiga o’zlashtirmoqchi bo’lsangiz xatolik yuz beradi. Demak bu sonning toifasi int emas. Biz 100 xonali sonni o’qib ololmasakda uni 100 ta elementdan tashkil topgan massiv ko’rinishida yozishimiz mumkin. Masalan: 152357 sonini :

Biz ushbu sonni o’qib olishni o’rgandik. Endi sizdan ushbu son 15 ga bo’linishini tekshirish so’ralmoqda. Agar berilgan son 15 ga bo’linsa “YES” aks holda “NO” xabarini ekranga chiqaring.

Sonni o’qib olish oson bo’lishi uchun uni raqamlarga ajratib sizga beriladi. Yani n va a[0], a[1], a[2], a[3], .. a[n-1] beriladi. Bunda n sonning raqamlari soni a[0], a[1], a[2], .. a[n-1] sonning raqamlari, a[0] birinchi raqam, a[n-1] oxirgi raqam.Input:
n (1 <= n <= 105) soni va n ta raqam beriladi.

Output:
Shartga mos xabarni ekranga chiqaring.

Input Output
6
1 5 2 3 5 7
5
2 3 4 7 5
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO

YES

NO
                 Submit code