C. Poyga
Time limit per test: 2 second
Memory limit per test: 64 megabytes

N ta poygachi bor. Ular 1 dan N gacha nomerlangan. Poygachilar poyga o'ynashmoqda. Har bir poygachining harakatlanish tezligi ma'lum bo'lsa nechinchi nomerli poygachi yutishini aniqlang.

Input:
Birinchi qatorda N (N ≤ 100)poygachilar soni beriladi. Keyingi qatorda N ta son poygachilarning tezliklari.

Output:
Nechinchi nomerli poygachi yutishini aniqlang. (Poygachilarning tezligi doim har xil.)

Input Output
5
5 2 15 7 9
3
                 Submit code