D. 3 ta son
Time limit per test: 2 second
Memory limit per test: 64 megabytes

Bizga n ta elementdan tashkil topgan A massiv berilgan. Biz shu massivdan shunday a[i], a[j] va a[k] sonlarni topishimiz kerakki bunda i < j < k bolsin va i * a[i] + j * a[j] + k * a[k] maksimal bolsin. Massivni tartiblash 1 dan boshlanadi.Input:
N(3 <= N <= 106) soni va N ta son massiv elementlari. Bunda 0 < a[i] < 109.

Output:
shartni qanoatlantiruvchi uchta son.

Input Output
3
2 1 3
4
7 4 10 2
2 1 3
4 10 2
                 Submit code