E. Oy va Fasl
Time limit per test: 2 second
Memory limit per test: 64 megabytes

Sizga oy nomeri berilgan. Bu oy qaysi faslga to'g'ri kelishini aniqlang.
Fasllar: Qish, Bahor, Yoz, Kuz

Input:
Bitta son yani oyning nomeri.

Output:
Berilgan oy qaysi faslga tegishli ekanini chiqaring.

Input Output
2
11
Qish
Kuz
                 Submit code