Рус Uzb Eng

0003. Elektropoyezd
Ограничение по времени: 2 cекунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайт

Elektropoyezdning ikkita qo’shni bekatlar orasidan o’tishda sarflaydigan vaqti ma’lum. Boshlang’ich bekatdan jo’nash vaqti ma’lum. Elektropoezdning har bir bekatdan jo’nash vaqtini hisoblovchi dastur tuzing (eng oxirgi bekat uchun kelish vaqti - poezdni bekatlarda turish vaqt hisobga olinmasin).

Входные данные:
Birinchi qatorda poyezdning bosh stansiyadan jo’nash vaqti berilgan. Vaqt quyidagi formatda beriladi: avval soatni bildiruvchi ikkita raqam (00 dan 23gacha), ikki nuqta va minutni bildiruvchi ikkita raqam (00dan 59gacha) berilgan. Vaqt kiritiladigan qatorda probel qo’yilishi mumkin emas.
Ikkinchi qatorda elektropoyezd marshrutidagi stansiyalar soni N (2≤N≤1000) (bosh va oxirgi stansiyalar hisoblanadi) berilgan.
Uchinchi qatorda N-1 ta son yozilgan – birinchi son - bosh stansiyadan ikkinchi stansiyaga borguncha necha minut ketishini beradi, ikkinchi son – ikkinchidan uchinchigacha va hokazo. Har bir berilgan son natural son va 1000dan katta emas.

Выходные данные:
Har bir bekat uchun poezdni shu bekatdan o’tish vaqtini chiqaring. Vaqtni kiritilgan formatda chiqarish lozim.

Пример ввода Пример вывода
07:00
4
10 5 3


22:58
5
2 60 43 20
07:00
07:10
07:15
07:18

22:58
23:00
00:00
00:43
01:03
Область: Задача для начинающих
Источник задачи:

Отправить решение на проверку

Design by TUIT © 2012-2017 TUIT Online Judge. All rights reserved.