Uzb Eng

0009. Biridan boshqasiga qo'yish
: 2 c
: 64

Uchta idishda suv bor. Ulardan birida A milliliter (ml), ikkinchisida B ml va uchinchisida C ml suv bor. Quyidagi amallarni bajarish mumkin. Bir idishdan boshqa idishga suvni shunday quyishimiz kerakki, suv quyilayotgan idishdagi suvning hajmi quyilib bolgandan keyin oldingi hajmidan ikki barobar kop bolsin.
Masalan, dastlab isdishlarda A, B va C ml suv bor edi. Ikkinchi idishdan uchunchi idishga suv quyamiz. Quyib bolganimizdan song idishlardagi suvning hajmi quyidagicha boladi: A, BC, 2 ml ( buni faqatgina B≥C bolgandagina amalgam oshirishimiz mumkin). Bu ishni kopi bilan 10000 marta takrorlashimiz mumkin. Ushbi ishni bajarish natijasida idishlardan birortasini boshata olishimizni aniqlab beruvchi dastur tuzing.

:
Dastlabki holatdagi idishlardagi suvlarni hajmini bildiruvchi manfiy bolmagan uchta A,B va C sonlari berilgan. A,B va C son 1018 dan oshmaydi.

:
Agarda idishlardan birini boshatish mumkin bolsa, u holda uni boshatishga ketgan amallar sonini chiqaring va keyingi satrlarda amallarni ozini chiqaring. Har bir amal ikki sondan iborat, yani qoyayotgan va quyilayotgan idishlar raqami. Idishdan idishga quyish amallarini kamaytirish talan qilinmaydi, ammo undagi amallar soni 10000 dan oshmasligi kerak.
Agarda idishni boshatishni imkoni bolmasa -1 (minus bir) ni chiqaring.

1 2 100 1 0
2
3 1
2 1
0
:
:


Design by TUIT © 2012-2017 TUIT Online Judge. All rights reserved.