Uzb Eng

0011. Kitob
: 2 c
: 64

Informatika boyicha olimpiada orgkomiteti olimpiada masalalari yechilishlarini bir vaqtda ikki C va Pascal tillarida chop etishga qaror qildi. Bunda Pascaldagi yechilishlarni kitobning bir tomonida, C dagi yechilishlarini esa boshqa tomonida chop qilinadi. Shunday qilib bu kitobni boshidan ham, oxiridan ham oqish mumkin (teskari burgan holatda).
Pascal tilidagi yechimlar birinchi N sahifani band qildi, ular 1 dan N gacha raqamlandi. C dagi yechimlar esa, oxirgi M sahifani band qildi bunda, 0 (oxirgi sahifa)dan M-1 gacha sonlar orqali raqamlandi.
Kitob varoqlardan tashkil topgan. Varoqning ikki tomoni bor, bu betlarning har biriga kitobning bir sahifasi chop etiladi. Zarur bolganda Pascaldagi va Cdagi tekstlar orasida bitta bosh sahifa bolishi mumkin. Varoqlar qatiy tartib boyicha joylashtiriladi va butun kitobni tashkil qiladi.
Masalan, agar N=5 va M=3 kitobning sahifalari quyidagi tartibda joylashadi. Avval Pascalda yechildan sahifalar 1 2 3 4 5, keyin C da yechilgan sahifalar 2 1 0. Bu yerda birinchi varoqga 1 va 2 Pascalda yechilganlar, ikkinchisida 3 va 4, uchinchisida 5-Pascaldagi yechimlar va C da yechilgan 2 ta sahifa va nihoyat tortinchi varoqda ! va 0 C da yechimlari sahifalar joylashgan (Xuddi shunday tartibda).
Yoki, masalan, N=2, M=3 ga, bunda birinchi varoqda Pascaldagi 1 va 2 yechimlar, ikkinchi varoqda bosh sahifa va C da ishlangan 2 yechim, uchinchi varoqda esa, C da yechilgan 1 va 0.

:
Uchtason berilgan: N, M va P varaq raqami (1≤N≤1000, 1≤M≤1000, 1≤P≤1000).

:
Bitta satrda kitobni varogini avval keladigan tomonini izohini va keyingi tomoni izohini chiqarishi kerak. Sahifalar izohlari ingliz bosh harflari P(agar bu sahifa Pascalda yechilgan bolsa) yoki C(agar bu sahifa C da yechilgan bolsa), keyin bitta probel va mos sahifa nomeri. Agar sahifa bosh qoldirilishi kerak bolsa, unda, mos qatorda - minus belgisi bolishi kerak (bu belgi yechilgan til yoki sahifa nomerini bildirishi mumkin).
Agar kitobda bunday nomerli varoq bolmasa, satrda ham mos izohi bolishi kerak, mos bosh sahifani.

5 3
2
5 3
3
5 3
4
2 3
2
2 3
10
P 3 P 4


P 5 C 2


C 1 C 0


- - 2


- - - -
: ,
:


Design by TUIT © 2012-2017 TUIT Online Judge. All rights reserved.