Рус Uzb Eng

0017. ROUTEINTERSECTION
Ограничение по времени: 2 cекунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайт

Sizni firmangiz hujjat matnini arxivlovchi dasturiy ta’minot ustida ishlamoqda. Dasturchi sifatida sizdan dasturiy ta’minotga tegishli funksiya yaratish vazifasi topshirildi. Bu funksiya matnda qaytarilib keluvchi eng uzun, kesishmaydigan qism satrni topish lozim. Registr hisobga olinishi lozim. Agar biror harf katta kichikligi farq qilsa, ikki qism satr turli hisoblanadi. Agar kerakli qism satrlar bir nechta bo’lsa eng birinchi kelgani olinishi lozim.
Masalan "ABCDABCFG", satrida eng uzun qism satr "ABC". Masalan "ABABA ", satrda "AB " va "BA" qism satrlar qaytariladi, lekin "AB", tanlanadi, chunki u oldin keladi. ("ABA" qism satr ikki marta qaytariladi, lekin o’zaro kesishadi, shuning uchun olinmaydi.)

Входные данные:
Satr simvollari soni 1 dan 50 gacha bo’lib,''A''-''Z'', ''a-''z'', ''0 ''- ''9'' va '''' simvollardan iborat.

Выходные данные:
Qism satrni chiqaring. Agar bunday qism satr mavjud bo’lmasa "" chiqaring.

Пример ввода Пример вывода
"ABCDABCFG"
"ABABA"
"This is a test."
"Testing testing 1 2 3."
"The quick brown fox jumps over the lazy dog."
"ABC"
"AB"
"is "
"esting "
"he "
Область: Perebor
Источник задачи:

Отправить решение на проверку

Design by TUIT © 2012-2018 TUIT Online Judge. All rights reserved.