Uzb Eng

0028. Choy
: 2 c
: 64

Xalqaro olimpiadaning hakamlari choy ichishni judayam yaxshi korishadi. Lekin ular uchun hajmi v ml. bolgan bitta choynak berilgan. Hakamlarni ish tartibi judayam yaxshi shakllantirilgan. Shuning uchun, kim qachon choy ichishga borishi va uning chashkasiga qancha suv ketishi aniq.
Ularning choy ichish jarayonini keltirib otamiz. Qachon hakamlardan biri choynak oldiga kelganda choynak ichidagi suvning hajmiga qaraydi. Yani undagi suv chashkasi uchun yetarlimi? Agarda choynakdagi bu hakam uchun yetarli bolmasa, u choynakka toki v ml. bolguncha, yani tolgunicha suv soladi. Agarda choynakdagi suv yetarli bolsa suv solmaydi. Suv solganidan song choynakni yoqib toki suvni temperaturasi 100 gradus bolguncha kutadi. Shundan song oz chashkasiga mos hajmdagi qaynoq suvni soladi va choynak yonidan ketadi.
Agarda hakamlardan biri choynak oldiga kelgan vaqtda choynak qaynashini kutayotgan biror bir odam bolsa navbatga turadi va kutadi. Toki uning oldidagi odamlar ketmagunicha choynakka yaqinlashmaydi. Suvning qaynash temperaturasi Selsiy boyicha 100 gradusni tashkil qiladi. Choynakning quvvati N bolib, agarda choynakda x ml suv bolsa uning temperaturasi quyidagi fomula boyicha ozgaradi: T(t)=T0 + Nt/x, bunda T0 - choynak yoqilayotgan vaqtdagi suvning temperaturasi bolsa, t - choynak yoqilgandan keyin otgan vaqt sekundlarda beriladi. Qachonki suvning temperaturasi 100 gradusga yetsa choynak avtomatik ravishda ochadi.
Choynak o'chirilgan vaqtdan boshlab undagi suvning temperaturasi sovishni boshlaydi. Choynakdagi suvning hajmiga bogliq bolmagan holda uning temperaturasi sekundiga k gradusga soviy boshlaydi. Qachonki, suvning temperaturasi 20 gradus, ya'ni xona temperaturasiga teng bolganda sovish toxtaydi.
Choynakka solinayotgan suvning temperaturasi 20 gradusga teng. Choynakka suv solganda uning temperatirasi motadillashadi. Masalan, T temperaturali suvga wml suv solsak, suvning temperaturasi (wT + 20(v-w))/v ga teng boladi.
Hakamlarning qachon choyga borishi va qancha qaynoq suv olishlari malum. Har bir hakamning qachon choy ichish vaqtini aniqlash lozim. Hakamlar chashkaga qaynoq suv solishni shu lahzada amalga oshiradilar. Shuning uchun har doim ular ozi uchun yetarli miqdordagi suvni chashkasiga solib oladilar. Dastlab choynak bosh boladi.

:
Birinchi satrda tortta butun son berilgan. m, v, N k (1 ≤ m ≤ 100 000, 1 ≤ v, N, k ≤ 1000) - mos ravishda choy ichadigan hakamlar soni, choynak hajmi ml da, choynakning quvvati va choynakdagi suvning sovish tezligi. Keyingi m ta satrda choy ichuvchilar berilgan. Har bir satr ikkita butun son berilgan ti ai (1 ≤ ti ≤ 106; 1 ≤ ai ≤ v) - sekundda olimpiada boshlangan vaqtda hakam choy ichishga jonagan vaqt sekundlarda va unga kerak boladigan suv hajmi, yani chashkasining hajmi. Hech qachon ikkita hakam bir vaqtda choy ichishga kelmaydi.

:
Mos ravishda hakamlarni choy ichishni boshlagan vaqtlarini bildiruvchi sekundlarni m ta satrda chiqaring. Javobni absolyut korinishda chiqaring.

3 1000 200 1
1 500
501 300
551 300
1 1 1 1
1 1
401.0
701.0
1021.0


81.0
:
: 2011


Design by TUIT © 2012-2017 TUIT Online Judge. All rights reserved.