Uzb Eng

C10B. Kasrli arifmetika
: 2 c
: 64

Sizning vazifangiz kasr korinishida berilgan 2 ta son ustida qoshish, ayirish, kopaytirish va bolish amallarini bajarish. Kiritiladigan va chiqariladigan kasrlar uchun quyidagi shartlar bajarilishi lozim:
Sonning ishorasi (faqatgina son manfiy bolsa)
Kasrning butun qismi (agar butun qism nolga teng bolsa, faqatgina kasr qism ham nolga teng bolganda nol yoziladi)
Bosh joy (butun va kasr qismlar orasiga)
Surat va maxraj (agar surat nolga teng bolmasa)
Surat va maxraj orasiga / (kasr) belgisi
Maxraj nolga teng emas
Kasr sonlarga misol: 3 2/5, 0, -5 11/13, -1/2, -7, 3/5.
Chegaralar: Hamma chegara kiritish malumotlariga ham, chiqarish malumotlariga ham tegishli. Kasrning surati 0 dan 30000 gacha oraliqda, maxraji esa 1 dan 30000 gacha oraliqda bolishi mumkin. Amal belgisi quyidagi 4 ta amaldan biri boladi: + (qoshish), - (ayirish), * (kopaytirish), / (bolish). Berilgan misollarning hammasi togri. Shuning uchun bolish amali bajarilganda, 2 kasr nolga teng bolmaydi.

:
Birinchi qator birinchi kasr son. Ikkinchi qator amal belgisi. Uchinchi qator ikkinchi kasr son. Beriladigan kasrlar qisqaruvchi bolishi ham mumkin. Surat doim maxrajdan kichik.

:
Yagona qatorda berilgan misolning natijasini yuqoridagi shartlar asosida chiqaring.

-3 1/6
+
2/4
-7254 455/4566
*
5555 5541/21422
-15155 15555/4552
-
1222/4564
4564 465/4656
/
12312/5661
-2 2/3-40298399 87438521/97812852-15158 3557395/51938322098 390493/707712
: Kombinatorika
: Informatika va axborot texnologiyalari fanidan Respublika fan olimpiadasi 2 - tur, TATU, Toshkent, 2014 yil 12 may


Design by TUIT © 2012-2017 TUIT Online Judge. All rights reserved.