Uzb Eng

C12B. Bit++
: 2 c
: 64

Bitlandiyada klassik dasturlash tili Bit++. Bu til juda garoyib va murakkab. Bit++ tilining muhimligi shundaki unda faqatgina bitta x nomli ozgaruvchi mavjud. Yana bu tilda ikkita amal mavjud:
++ amali x da saqlanuvchi qiymatni 1 ga oshiradi
-- amali x da saqlanuvchi qiymatni 1 ga kamaytiradi
Bit++ tilidagi gap - bu bitta amal va bitta ozgaruvchili ketma ketlik. Gap probellarsiz yoziladi yani faqatgina +, -, X belgilaridan tashkil topishi mumkin. Gapni bajarish gapda berilgan amalni bajarishdir.
Bit++ tilidagi dastur - bu har birini bajarish kerak bolgan amallar ketma ketligi. Dasturni bajarish uning hamma gaplarini bajarishdir.
Sizga Bit++ tilida dastur berilgan. Dasturni bajarishdan avval x ozgaruvchida 0 saqlanadi. Dasturni bajaring va x da saqlanib qolgan qiymatni chiqaring.

:
Birinchi qatorda bitta butun son n (1 ≤ n ≤ 150) dasturdagi gaplar soni. Keyingi n ta qatorda bittadan gap berilgan. Har bir gap bitta amaldan (++ yoki --) va bitta ozgaruvchi x dan (X bilan belgilangan) tashkil topgan. Shunday qilib bosh gaplar mavjud emas. Amal va ozgaruvchi har qanday tartibda yozilishi mumkin.

:
Bitta butun sonda x da saqlanib qolgan qiymatni chiqaring.

1
++X
2
X++
--X
1


0
: Massiv Kombinatorika
: Sunat TATU


Design by TUIT © 2012-2017 TUIT Online Judge. All rights reserved.