Uzb Eng

C13C. Sunnat va self sonlari
: 2 c
: 64

Sunnat internetdaligi davrida self sonlar haqida korib qoldi. Bizga n soni berilgan bolsin d(n) funcksiyasi n soniga uning raqamlarini qoshishdan hosil bolgan sonni qaytaradi. Bunda d(n) soni n soning generatsiyasi deyiladi. Misol: n = 36, d(36) = 36 + 3 + 6 = 45, bu yerda 36 45 soning generatsiya deyiladi. 101 sonining 2 ta generatsiyasi mavjud, bular 91 va 100 sonlaridir. Agar berilgan sonning generatsiyasi mavjud bolmasa bunday songa self soni deyiladi. Sunnat dostlariga self sonlar haqida aytib berdi. Sunnatning k ta dosti bor. Sunnat dostlarining har biriga ular yoqtirgan sonlariga mos self sonlarini topib bermoqchi. Sunnat dostlari yoqtirgan sonlarga mos self sonlar [1;n] kesmada yotishini biladi. Sunnat birinchi navbatda n gacha bolgan sonlar ichida nechta self sonlar borligini va dostlari yoqtirgan sonlarni topmoqchi. Sunnatga yordam bering.

:
Birinchi satrda n (n ≤ 107) va (k < 150). Ikkinchi satrda k ta son Sunnatning dostlari yoqtirgan sonalar.

:
Birinchi satrda n gacha bolgan self sonlar soni. Ikkinchi satrda esa k ta har bir dosti yoqtirgan songa mos self sonini chiqaring.

100 10
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13
50 3
5 6 7
13
1 3 5 7 9 20 31 75 86 97
8
9 20 31
: Kombinatorika
: TUIT Team #1 Sunnat & Sirojiddin


Design by TUIT © 2012-2017 TUIT Online Judge. All rights reserved.