Рус Uzb Eng

C19C. Kubiklar
Ограничение по времени: 2 cекунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайт

Birinchi sinf o’quvchisi Adham ning ota-onasi uning tug’ilgan kuniga kubiklar to’plamini sovg’a qilishdi. Kubiklarning har bir tomoniga bitta harf yozilgan.
Yaqinda u o’qish va yozishni o’rganganodan so’ng kubiklar orqali kichkina ukasining ismini yozishga qaror qildi. Lekin bu ish Adham uchun oson emaAdham Chunki bir xil harflar bitta kubikda bir necha marta takrorlanishi yoki bitta harf bir necha kubikda bo’lishi mumkin.
Adhamga undagi kubiklar orqali ukasining ismini hosil qilish mumkin yoki mumkin emasligini bilishga yordam bering.

Входные данные:
Birinchi qatorda n (1 <= n <= 100) soni – Adhamda bor bo’lgan kubiklar soni. Ikkinchi qatorda Adhamning ukasining ismi – katta lotin alifbosi harflaridan tashkil topgan uzunligi 100 dan oshmaydigan so’z. Keyingi n ta qatorda mos ravishda 6 ta kubiklardagi katta lotin alifbosi harflari.

Выходные данные:
Agar kubiklar orqali Adhamning ukasining ismini yozish mumkin bo’lsa “YES”, aks holda “NO” chiqaring.

Пример ввода Пример вывода
4
ALI
AAAAAL
LLLLLA
ABCDEF
UVWXYZ
4
UMID
ABCDEF
GHIJKL
MNOPQR
STUVWX
NO

YES
Область:
Источник задачи: Isfandiyor

Отправить решение на проверку

Design by TUIT © 2012-2018 TUIT Online Judge. All rights reserved.