Uzb Eng

C19C. Kubiklar
: 2 c
: 64

Birinchi sinf oquvchisi Adham ning ota-onasi uning tugilgan kuniga kubiklar toplamini sovga qilishdi. Kubiklarning har bir tomoniga bitta harf yozilgan.
Yaqinda u oqish va yozishni organganodan song kubiklar orqali kichkina ukasining ismini yozishga qaror qildi. Lekin bu ish Adham uchun oson emaAdham Chunki bir xil harflar bitta kubikda bir necha marta takrorlanishi yoki bitta harf bir necha kubikda bolishi mumkin.
Adhamga undagi kubiklar orqali ukasining ismini hosil qilish mumkin yoki mumkin emasligini bilishga yordam bering.

:
Birinchi qatorda n (1 <= n <= 100) soni Adhamda bor bolgan kubiklar soni. Ikkinchi qatorda Adhamning ukasining ismi katta lotin alifbosi harflaridan tashkil topgan uzunligi 100 dan oshmaydigan soz. Keyingi n ta qatorda mos ravishda 6 ta kubiklardagi katta lotin alifbosi harflari.

:
Agar kubiklar orqali Adhamning ukasining ismini yozish mumkin bolsa YES, aks holda NO chiqaring.

4
ALI
AAAAAL
LLLLLA
ABCDEF
UVWXYZ
4
UMID
ABCDEF
GHIJKL
MNOPQR
STUVWX
NO

YES
:
: Isfandiyor


Design by TUIT © 2012-2017 TUIT Online Judge. All rights reserved.