Рус Uzb Eng

C2C. Satrni ochish
Ограничение по времени: 2 cекунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайт

Faqat katta lotin harflaridan tashkil topgan satrlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, AAAABCCCCCDDDD satrni qaraymiz. Bu satrni uzunligi 14 ga teng. Satr faqat katta harflardan tashkil topgan. Takrorlangan simvollarni o'chirish mumkin va ularni son bilan almashtirish mumkin. Bu sonlar albatta takrorlanishlar sonini bildiradi. Shunday qilib, berilgan satrni 4AB5C4D ko'rinishda tasvirlash mumkin. Bu satrning uzunligi 7 ga teng. Bu usulni biz satrlarni qadoqlash deymiz.
Berilgan qadoqlangan satrni oling va undan berilgan satrni qayta tiklovchi dastur tuzing.

Входные данные:
Bitta satrda qadoqlangan satr berilgan. Satrda faqatgina quyidagi ko’rinishda ko’rinishda beriladi. Masalan, nA. Bu yerda n (2 ≤ n ≤ 99)– takrorlanuvchi simvollar soni, A esa katta lotin harfi. Yoki A, ya’ni sonsiz simvol. Satrning maksimal uzunligi 80 dan oshmaydi.

Выходные данные:
Bitta satrda qayta tiklangan satrni chiqaring.

Пример ввода Пример вывода
3A4B7D
22D7AC18FGD
4ABC
AAABBBBDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAACFFFFFFFFFFFFFFFFFFGD
AAAABC
Область: Massiv
Источник задачи: IA kafedrasi

Отправить решение на проверку

Design by TUIT © 2012-2018 TUIT Online Judge. All rights reserved.