Uzb Eng

C36H. Nuqtalar
: 2 c
: 64

Peter va Bob matematika(kataklik) varaqda Nuqtalar oyinini oynashyapti. Peter varaqning kesishgan joylarida bir nechta nuqtalar qoyadi. Bob bu nuqtalarni shunday bir kopburchak bilan orab olmoqchiki bu nuqtalarning barchasi shu kopburchak ichida qolsin(kopburchak chizigida emas). Bu kopburchakning tomonlari matematika katakchasining tomoni orqali yoki diagonali orqali otishi mumkin xolos, va bundan tashqari kopburchakning peremetri minimal bolishi kerak.
Sizning vazifangiz shu kopburchakning perimetrini topishdan iborat.

:
Birinchi qatorda bitta butun son n (1 <= n <= 105) yani Peter qoyadigan nuqtalar soni. Keyingi n ta qatorda ikkitadan butun son, xi, yi Petr qoygan nuqtalar kordinatalari. Nuqta kordinatalari moduli boyicha 106 dan oshmaydi. Ayrim nuqtalar bir xil bolishi ham mumkin.

:
Siz bitta haqiqiy son, Bob chizgan kopburchakning peremetrini 10sup>-6 aniqlikda chiqaring.

Tahlil:
1 testda Bob chizgan kopburchak koordinatalari quyidagilar: (-1, 0), (0, 1), (1, 0), (0, -1)
2 testda Bob chizgan kopburchak koodrinatalari quyidagilar: (0, 1), (0, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 1), (1, 0)

1
0 0
2
1 1
1 2
5.656854


7.656854
:
:


Design by TUIT © 2012-2018 TUIT Online Judge. All rights reserved.