Рус Uzb Eng

C6D. APPOLON
Ограничение по времени: 2 cекунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайт

APPOLON kemasi ASAN tomonidan fazoga uchirilgan. Unga yuklatilgan vazifa: kosmosdagi sayyoralar haqida ma’lumot yig’ib yerga uzatish va Yerga o’xshash sayyoralarni aniqlash. Bu sayyorani aniqlashning qulay usullaridan biri sayyoraning aylanish davrini va zichligini yernikiga tengligini tekshirish. APPOLON kemasining programmasi sayyoraning faqatgina aylanish davrini o’lchagan holda uning zichligini aniqlashga moslashgan. ASAN fizik olimlari APPOLON kemasi uzatgan ma’lumotlar asosida sayyoraning zichligini aniqlashlari lozim. Siz buni aniqlashda fizik olimlarga yordam bering. Bunda: pi = 3.14159265 , G = 6.67*10-11 N*m2/kg2.

Входные данные:
T - davr (10 ≤ T ≤ 10000) haqiqiy son soatda berilgan.

Выходные данные:
p zichlikni 10-8 aniqlikda chiqaring [kg/m3].

Пример ввода Пример вывода
23.56
100
19.64218148
1.09028564
Область: Fizika
Источник задачи: Bozorov Suxrob 210-13

Отправить решение на проверку

Design by TUIT © 2012-2018 TUIT Online Judge. All rights reserved.