Uzb Eng

C8F. KELGINDI VA TOPLAM
: 2 c
: 64

Kelgindi Fred Yerni yoq qilmoqchi. Lekin u buni amalga oshirish uchun quyidagi masalani yechishi kerak.
Unda {1, 2, 3, ..., 2N} toplam bor. U shu toplamni ikkita yangi A va B toplamga bolishi lozim. Toplamni yaratishda quyidagi shartlar bajarilishi lozim:
Chiquvchi toplamning har bir elementi A va B toplamning biriga tegishli bolishi shart.
Ikki yangi toplam bir xil olchamda bolishi lozim (yani, ularning har biri N ta sonlardan iborat).
Har bir i 1 dan N gacha sonlarni oz ichiga oladi: Masalan, A[i] A toplamning i-elementi va B[i] B toplamning i-elemeti bolsin. U holda | A[i]- B[i]| ayirma K dan katta yoki teng bolishi lozim.

1-test uchun toplamimiz {1, 2, 3, 4} boladi. Bundan quyidagicha 6 ta juft A va B qism toplamchalarni hozil qilamiz:
A={1, 2} va B={3, 4}
A={1, 3} va B={2, 4}
A={1, 4} va B={2, 3}
A={2, 3} va B={1, 4}
A={2, 4} va B={1, 3}
A={3, 4} va B={1, 2}
Bular dan birinchisi va ozirgisi shartni qanoatlantiradi. A={1,2} va B={3,4} hamda A={3,4} va B={1,2}. Demak natija 2 ga teng.

:
Sizda ikkita N (1 ≤ N ≤ 50) va K (1 ≤ K ≤ 50) butun sonlari berilgan.

:
N va K sonlaridan foydalangan holda Fred yaratishi mumkin bolgan A va B toplamlar soni X ni chiqaring. X moduli boyicha 1000000007 dan katta emas.

2 2
3 1
4 2
10 7
2
20
14
40
: Arufmetika
: acm.tuit.uz 8-contest


Design by TUIT © 2012-2018 TUIT Online Judge. All rights reserved.