Рус Uzb Eng

L2104. 2S LabIsh N1 04
Ограничение по времени: 2 cекунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайт

Elementlari soni N (1 ≤ N ≤ 10000 ) ta bo’lgan butun sonli massiv berilgan. Bu massivning faqat juft o’rinda turganlarini o’sadigan va toq o’rinda turadiganlarini kamayadigan tartibda chiqaring. Uning eng katta va eng kichik elementini toping. Agarda bunday elementlar ko’p bo’lsa, ularning sonini chiqaring. Massiv elementlarini qiymatlari [-109, 109] oraliqda joylashgan.

Входные данные:
Birinchi satrda massiv elementlari soni N (1 ≤ N ≤ 10000) berilgan. Ikkinchi satrda N ta massiv elementlari berilgan.

Выходные данные:
Birinchi satrda massivning juft o`rinda turgan elementlarini o’sadigan tartibda chiqaring.
Ikkinchi satrda shu massivni eng katta va eng kichik elementini probel orqali chiqaring.
Uchinchi satrda eng katta va eng kichik elementlari sonini probel orqali chiqaring.
To’rtinchi satrda massivning toq o`rinda turgan elementlarini kamayadigan tartibda chiqaring.
Beshinchi satrda shu massivni eng katta va eng kichik elementini probel orqali chiqaring.
Oltinchi satrda eng katta va eng kichik elementlari sonini probel orqali chiqaring.

Пример ввода Пример вывода
8
-1 0 6 7 -5 7 -6 -5

4
-1 0 6 7

10
-1 0 6 7 -5 7 -6 -6 7 -6
-5 0 7 7
7 -5
2 1
6 -1 -5 -6
6 -6
1 1
0 7
7 0
1 1
6 -1
6 -1
1 1
-6 -6 0 7 7
7 -6
2 2
7 6 -1 -5 -6
7 -6
1 1
Область: Massivlar, Saralash
Источник задачи:

Отправить решение на проверку

Design by TUIT © 2012-2018 TUIT Online Judge. All rights reserved.