Uzb Eng

L2108. 2S LabIsh N1 08
: 2 c
: 64

Elementlari soni N (1 ≤ N ≤ 10000 ) ta bolgan butun sonli massiv berilgan. Ushbu massivning elementlari orasidan juftlarini va juftlari orasidan 4 ga karralilarini toping. Tortga bolinadiganlarni orta arifmetigini toping. Massiv elementlarini qiymatlari [-109, 109] oraliqda joylashgan.

:
Birinchi satrda massiv elementlari soni N (1 ≤ N ≤ 10000) berilgan. Ikkinchi satrda N ta massiv elementlari berilgan.

:
Birinchi satrda juft elementlarni, ikkinchi satrda juft elementlari orasidan to`rtga karralilarini chiqaring. Uchinchi satrda tortga bolinadiganlarni orta arifmetigini 10-2 aniqlikda chiqaring. Agarda juftlari va tortga bolinadiganlari bolmasa NO sozini chiqaring.

5
1 2 5 8 12


10
-2 2 -4 4 -6 6 -8 8 -10 10


7
0 1 2 3 5 7 9


3
1 -89 35
2 8 12
8 12
10.00
-2 2 -4 4 -6 6 -8 8 -10 10
-4 4 -8 8
0.00
2
NO
NO
NO
NO
NO
: Massivlar
:


Design by TUIT © 2012-2017 TUIT Online Judge. All rights reserved.